AGLOW

e-mail: aglowhb@seznam.cz

www.aglowprozenyhb.websnadno.cz


Co je to Aglow?

Vážené dívky, ženy, matky, babičky, Aglow- skupinka věřících žen z různých denominací, Vás srdečně zve na naše setkávání každý měsíc od 19h (od listopadu do března od 18h) na faře Církve československé husitské v Havl. Brodě a v zasedací místnosti obec. úřadu v Horní Krupé. Přijďte si u kávy a občerstvení vyslechnout příběhy věřících žen a popovídat si.

Kdy a jak vzniklo?
Aglow vzniklo v roce 1963, kdy se v Americe sešlo několik věřících žen a začalo se modlit za to, co dobrého udělat pro ženy kolem sebe, jak jim pomoci, povzbudit je. Záhy přišly s tím, uspořádat večer, kde si pozvaní nejen odpočinou od každodenních starostí při rozhovorech a občerstvení, ale kde zároveň zazní svědectví o tom, co Bůh dělá v lidských životech.

Aglow v České republice
Aglow v České republice www.aglow.cz je součástí celosvětové organizace, v níž jsou zapojeny ženy ze všech křesťanských denominací. Ústředí Aglow je v Edmondsu v USA. Na všech kontinentech světa existují tisíce skupin Aglow, v nichž slouží křesťanky, které jsou cele oddány Ježíši Kristu jako svému Spasiteli a Pánu a které chtějí být světlem a solí pro své okolí.