KDO JSME?


Sbor Křesťanské společenství Havlíčkův Brod je součástí Církve Křesťanská společenství - www.kaes.cz

(Církev Křesťanská společenství - oficiální název, pod kterým církev registrovalo Ministerstvo kultury ČR , patří mezi evangelikální církve. Křesťanská společenství jsou svazkem samostatných křesťanských sborů a skupin. Vznikla v roce 1990 a v současné době sdružují 47 sborů a misijních skupin. V současné době mají kolem 2 200 dospělých členů.

CO JE TO CÍRKEV?

Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.

Jsme KŘESŤANSKÉ společenství, tedy křesťané. Věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás neochvějně a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Ním, ale také do vztahů lásky a přátelství mezi sebou. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

Jsme SPOLEČENSTVÍ. V Bibli slovo společenství zahrnuje mimo jiné: 'komunikovat spolu, jít spolu, nést společně'. Jako společenství jsme skupinou lidí, kteří nejsou stejní, ale kteří si zvolili stejnou cestu. Tou cestou myšleno následování Krista a cílem uskutečnění Otcovy vůle "jako je v nebi, tak i na zemi".

CO JE STŘEDEM NAŠÍ BOHOSLUŽBY?

Středem křesťanské bohoslužby je Bůh sám: láska Otcova, dílo Kristovo a působení Jeho Ducha. Když se scházíme, není to proto, abychom mohli uctívat svou představu o chvále či bohoslužbě. Ani se nescházíme, abychom zakoušeli zbožné pocity. Na bohoslužbách se scházíme s jediným základním cílem: konat bohoslužbu. Pánu svému Bohu se klanět, jeho jediného uctívat.

POSLÁNÍ, VIZE, DLOUHODOBÝ CÍL

Posláním našeho společenství je MILOVAT A INSPIROVAT K LÁSCE - milovat Boha nejvíc, jak to jde a druhé jako sami sebe. Máme být lidmi, kteří se setkali s Boží láskou a touží ji poznávat, prožívat a předávat. Tím inspirovat ty, kdo Boha neznají, k touze poznat Ho a ty, kdo Boha znají, k touze poznat Ho víc. Naší vizí jsou lidé změnění Boží láskou: ve svém vztahu s Bohem, ve svých nejužších vztazích - se svými nejbližšími, ve svých širších vztazích - ve společenství, v nejširších vztazích - ve společnosti. Tím, že my sami budeme pro druhé těmi, kdo milují a inspirují k lásce, je dosažitelný náš dlouhodobý cíl, aby každý obyvatel našeho města (a okolí) osobně znal někoho, kdo osobně zná Boha